Przedecki

Judy Muratore's (web site author's) family. See Przedecki family on www.klodawa.org. Also, see Family History on this site.

 

PRZEDECKI FAMILY OF KLODAWA C. 1920.

LEFT TO RIGHT STANDING (BACK ROW): RACHEL, MENESHA (JUDY MURATORE'S GRANDFATHER) DAVID AND AVRUM-RUVEN.

FRONT ROW SEATED LEFT TO RIGHT: BAYLA [FRANCUZ] PRZEDECKI, HUSBAND SENDER AND MICHAEL (JUDY'S GREAT UNCLE WHO HAS HELPED PROVIDE INFORMATION FOR THIS SITE)

 

Menasze Przedecki z Estera Hertrzberg
Akt nr 2
Działo się w Kłodawie 28-08-1930 roku o 18:00. Stawił się Szlama Engelman, rabin Kłodawskiego Bożniczego Okręgu  i wraz z nim Menasze Przedecki, kawaler, dwadzieścia cztery lata mający, syn Sendera i Bajli z Francuzów oraz Estera Hertrzberg, panna, stała mieszkanka  miasta Przedecz, obecnie zamieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Malden Mass), lat dwadzieścia sześć licząca, córka Dawida i Mindli z Przedeckich, w towarzystwie świadków Szczecińskiego Abrama  lat 26 i Rzeszewskiego Abrama Icka lat 30, w mieście Kłodawa zamieszkałych, i oświadczył, że dnia wczorajszego o godz. 24:00 tutaj w Kłodawie zawarty został związek małżeński pomiędzy wymienionymi wyżej Menasze Przedeckim z Esterą Hertrzberg.
Małżeństwo to poprzedziły trzykrotne zapowiedzi  wygłoszone w tutejszej synagodze wdniach 10, 16 i 23 sierpnia bieżącego roku, co stwierdza złożone świadectwo zapowiedzi, wydane przez tutejszego rabina oraz świadectwo stanu od niego, wydane przez władze amerykańskie. Małżonkowie nowi oświadczyli, że co do stosunków majątkowych żadnej umowy ani też intercyzy nie zawierali. Akt niniejszy stawającym przeczytany został, przez nich i przez nas podpisany został. 
Nowożency
Świadkowie
Rabin
Urzędnik stanu cywilnego
Burmistrz miasta Kłodawy Saturnin Czerniewicz

 

 

 

MARRIAGE CERTIFICATE OF MENASHE PRZEDECKI AND ESTHER HERSHBERG--GRANPARENTS OF JUDY MURATORE.